ROK 2018, czy rynki finansowe są gotowe na zwiększoną zmienność?

INDEKS SPOKOJU złamał bezpieczną linię trendu, a średnie wygenerowały sygnał ostrzegawczy. UWAGA na turbulencje!!!
 wykres_lewy

Opublikowano 2018-04-03

Zadłużony inflacyjny Titanic serdecznie zaprasza na pokład. Będzie się działo!

Chcieliśmy inflacji, to mamy ceny surowców najwyżej od ponad 2 lat. Zbiorczy indeks wygenerował sygnał kupna i po ruchu powrotnym ...
 wykres_lewy

Real Time Economic Calendar provided by Investing.com.
Sponsorzy:

Materiał zamieszczony na stronie makler.info.pl i jej podstronach ma charakter wyłącznie informacyjny przygotowany na własny użytek autora (autorów) i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, towaru czy innego instrumentu lub produktu. Materiał przygotowany został z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji, które autor (autorzy) uznał (uznali) za wiarygodne, ale ani autor (autorzy), nie gwarantują jego kompletności i dokładności. Osoby korzystające ze strony makler.info.pl i / lub jej podstron nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny. Odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne podjęte w oparciu o treści zamieszczone na stronie makler.info.pl i / lub jej podstronach ponoszą wyłącznie osoby korzystające z tych informacji.

Copyright robertburek.pl