giełdowe rakiety odpalone => wkrótce zostaną zestrzelone

warszawa widziana z lotu maklera => święta, święta i po ... korekcie?
U nas dla odmiany po Wielkiejnocy wielki tydzień.
Przed nami poświąteczne wybicie z konsolidacji i znaczący ruch.
Przed rynkiem ostatni bastion oporu, by móć zaatakować rekord wszechczasów. Czeka nas ciężka majowa bitwa.
Real Time Economic Calendar provided by Investing.com.

Materiał zamieszczony na stronie makler.info.pl i jej podstronach ma charakter wyłącznie informacyjny przygotowany na własny użytek autora (autorów) i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, towaru czy innego instrumentu lub produktu. Materiał przygotowany został z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji, które autor (autorzy) uznał (uznali) za wiarygodne, ale ani autor (autorzy), nie gwarantują jego kompletności i dokładności. Osoby korzystające ze strony makler.info.pl i / lub jej podstron nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny. Odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne podjęte w oparciu o treści zamieszczone na stronie makler.info.pl i / lub jej podstronach ponoszą wyłącznie osoby korzystające z tych informacji.

Copyright makler.info.pl